ส.ค.ส จาก สพม.42

สุขสันต์ โชคดี สวัสดีปีใหม่
ขออวยพรอวยชัย ให้ทุกท่าน
ให้มีพลานามัย แข็งแรง
การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง
สุขสมปรารถนา ตลอดปี 2558


คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

คลิก เข้าสู่เว็บหน้าหลัก สพม.42